Sandra.au@seznam.cz

VNITŘNÍ ŘÁD TS

Vnitřní řád Taneční skupiny TS SANNY 

1. Informace pro členy

Taneční skupina Sanny Dance Company: 

 • Je neziskovou organizací, všechny aktivity, tréninky apod. se odehrávají převážně v odpoledních hodinách (po práci, po škole atd.) 

 • Má zhruba 100 členů rozdělených do několika složek dle věku a pokročilosti. Hlavní vedoucí je Sandra Šrajbrová 

Kurzovné spojené s aktivitou v taneční skupině: 

 • Poplatky zahrnují:  nájemné studia, poplatky (vodné, elektřina, plyn) účetní, pojištění, tvorba a správa webových stránek,  OSA, propagace, sportovní pomůcky, příspěvky na dopravu, příspěvky na workshopy, upomínkové předměty apod.

 • Výše členských poplatků se odvíjí od příslušné kategorie 90 -100,-kč os/h. 

 • Další možné výdaje: soutěžní kostým cca 1500 Kč+ obuv, startovné cca 300Kč/závod-osoba, doprava na závody 150 – 300,-kč/osoba. Workshopy 100-300kč/osoba, letní taneční soustředění 4-5 tis/osoba, závěrečné představení pro rodiče letní/zimní vstupné 150,-.

 • OBUV – každý tanečník si pořizuje trenérskou obuv v barvě bílé, lze použít na taneční závody.
 • Celý rok – období září-srpen přijde zhruba na +- 15 000 Kč 

Veřejná vystoupení a soutěže: 

 • Informace se dozvíte vždy předem, bližší informace (jako odjezd, příjezd atd.) však nejdříve týden před akcí (kvůli organizátorům, kteří harmonogram posílají až po uzávěrce přihlášek). Systém předání informací rodičům je na trenérovi (webové stránky, e-maily, FB skupina, sms…) 

 • Pokud je Vaše dítě v soutěžní skupině, berte to prosím závazně-všechny soutěže jsou pro všechny závodní tanečníky povinné. Společně se soutěžemi jsou povinné i tréninky před soutěží. V soutěžní sezóně žádáme všechny rodiče, aby toto brali závazně a jakékoliv soukromé aktivity si naplánovali tak, aby nezasahovali do tréninků a soutěží. 

 • Na soutěžích jsou děti výhradně pod dohledem trenérů. Pokud se rodič chce účastnit soutěží, je na místě pouze jako divák a výslovně nezasahuje do příprav a rozehřívání tanečníků. V případě, že  si chce rodič odvést dítě ze soutěže dříve, je to výjimečně možné pouze po dohodě s trenérem, ale výslovně to nedoporučujeme.

 

Doprava na soutěže:

 • V případě objednání autobusu, jsou děti povinné jet společně s trenéry autobusem a plně jej uhradit. V případě, pokud je dítě mimo bydliště v den odjezdu na soutěž, hradí autobus stejně jako ostatní děti. Pokud na soutěž pojede menší skupina závodníků, je možné, po dohodě s trenérem, využít soukromá vozidla. 

 

Organizace sezóny/ školního roku: 

 • Individuální dle dané kategorie, ale zpravidla v září se koná nábor pro nové zájemce, od ledna/února se připravuje choreografie, od března do června probíhá soutěžní sezóna, rok je zakončen závěrečnou taneční show. Koncept tréninků, tvorba choreografií je pouze v kompetenci trenérů.

 • Všechny tréninky jsou pro všechny členy  povinné, v žádném případě nelze tréninky navštěvovat jen občas!!!

 • V průběhu roku mimo soutěží probíhají i vystoupení na různých akcích, taneční workshopy, taneční show apod. 

 • Všechny akce spojené s naší taneční skupinou jsou pro všechny naše členy povinné.

 • Všichni rodiče napíší prohlášení o vyzvedávání dětí po trénincích (bez doprovodu, s doprovodem), v případě pokud budou děti čekat na doprovod, převléknou se v šatně a vrátí se zpět do sálu/ počká v šatně. 

Tréninky:

 • Předem omlouvat neúčast na tréninku – vše se řeší s trenérem dané skupiny

 • Ukázkové tréninky pro rodiče jsou možné pouze po dohodě s trenérem (nedoporučujeme)

 • O prázdninách a svátcích tréninky probíhají po dohodě s trenérem

 • Za odložené či zapomenuté věci neručíme! 

 • Na tréninky je nutné nosit botasky.

 

 

 • Nezapomeňte do přihlášky vyplnit aktuální e-mail a telefonní číslo, na které Vám poté může trenér posílat důležité informace! 

        Povinnosti členů:         

 • Člen je povinen seznámit se s vnitřním řádem, případně svého zákonného zástupce a souhlasit s ním. Takto se stane podpisem a odesláním přihlášky v registračním systému.

 • Člen nebo zákonný zástupce je povinen lektora kurzu informovat o zdravotním stavu člena, pokud se liší od normálu.

 • Člen je povinen hradit kurzovné 15. dne daného měsíce.

 • Člen, který neuhradí kurzovné, nebude vpuštěn na lekce.

 • Člen, který se odhlásí, nemá nárok na vrácení kurzovného.

 • Člen  nemá nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých vyšší mocí, které nemůžeme ovlivnit (přírodní katastrofy, pandemické situace, krizové stavy atd.)

 • Člen je povinen docházet na pravidelné tréninky dle rozvrhu pro danou skupinu a na taneční workshopy a soustředění, pořádáné během roku.

 • Člen je povinen nosit s sebou vhodné tréninkové oblečení, sportovní obuv a pití. 

 • Člen, nebo zákonný zástupce je povinen při neúčasti na tréninku informovat svého lektora. 

 • Člen nesmí opustit trénink dříve, než je dáno rozvrhem, pokud nemá písemné nebo ústní povolení od zákonného zástupce 

 • Rodiče se mohou kdykoliv informovat na docházku svého dítěte. 

 • Člen nesmí ohrozit bezpečnost sebe samého, ani ostatních tanečníků. 

 • Člen je povinen v případě závodů zaplatit startovné, pokud se neodhlásí nejpozději 5 dní před konáním soutěže. Dále je povinen zaplatit náklady na dopravu na soutěž, pokud se nedomluvil jinak. 

 • Člen si hradí kostým, který je jeho majetkem, pokud není uhrazen z jiných prostředků. 

 • Pokud člen není plnoletý, souhlasí zákonný zástupce s uveřejněním fotek a videí člena na reklamních materiálech v tisku a na internetu